Price$2.00
سلام دوستان، این تنها یک نمونه آگهی است برای نشان دادن این به شما که چگونه با استفاده از امکانات رایگان این سایت می توانید در به اشتراک گذاری فرصت های مختلف با اعضای جامعه ایرانی تبار در این صفحه ویژه مشارکت کنید. خواهشمند است هر گونه فرصت واقعی شغلی، حراجی، بذل و بخشش، تشریک مساعی، آمادگی کمک های داوطلبانه، سرمایه گذاری و غیره را در این صفحه به نمایش بگذارید. این به معنی دادن شانس یشتر به هموندانمان در بهره گیری از فرصت ها و سعادت بیش تر برای جامعه ایرانی تباران خواهد بود. سایت هم افزا به شما امکان این را می دهد که هنگام ارسال آگهی (پست) تعیین نمایید که آن آگهی را چه کسانی ببینند. برای این کار لازم است با ثبت یک یارانامه (ایمیل) در وبگاه هم افزا ثبت نام کنید و سپس از صفحه (تب) بازارچه (مارکت پلیس) صفحه (پروفایل) خودتان با تقه زدن روی "پست لیستینگ" به تولید و ارسال آگهی اقدام نمایید. ارسال آگهی از داخل صفحه بازارچه پروفایل شما بسیار ساده است و می تواند حتا در یک دقیقه هم انجام شود. راههای دیگر انتقال اطلاعات ثبت در صفحه خودتان (آبات) یا ارسال به صفحات مرتبط در بازارچه شبکه می باشد.
SIOC (سرا)
Added by sioc (سرا)